Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư giải thích cách Chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ, lưu giữ và chuyển thông tin. Chúng tôi còn cho biết những quyền bạn có.

I. Phạm vi thu thập thông tin:

Khi bạn sử dụng mạng 123456789.VN (“123456789” hoặc “Dịch vụ”), chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn với phạm vi như sau:
-    Thông tin cá nhân: Chúng tôi thu thập các thông tin bạn chọn để đăng ký và cung cấp cho Chúng tôi để đăng ký tài khoản mới hoặc cập nhật thông tin tài khoản. Các loại thông tin bao gồm: tên, số điện thoại, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email;
-    Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông số phần cứng, thông tin phiên bản 123456789.VN mà bạn đang sử dụng để nâng cấp chất lượng Dịch vụ và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người dùng;
-    Thông tin liên hệ: Chúng tôi sẽ lưu trữ danh bạ, người theo dõi và danh sách bạn bè của bạn trên máy chủ nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng và hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc kết nối với bạn bè và những người khác. Danh bạ, người theo dõi và danh sách bạn bè của bạn sẽ không được công bố hoặc tiết lộ vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của bạn;
-    Bảo mật dữ liệu: khi bạn chia sẻ hỉnh ảnh, video, hoặc các tệp qua các tin nhắn riêng tư, các mục này đều sẽ được bảo mật với tất cả mọi người, ngoại trừ bạn và người nhận.

II. Sử dụng thông tin thu thập:

Chúng tôi sử dụng thông tin để tổng hợp, cung cấp và hỗ trợ dịch vụ tốt hơn. Mục đích là:

-    Phát triển, vận hành, nâng cao, duy trì, cung cấp và bảo vệ dịch vụ của Chúng tôi;
-    Liên hệ với bạn về dịch vụ của Chúng tôi và thông báo cho bạn các chính sách sử dụng có liên quan. Chúng tôi cũng đồng thời sử dụng thông tin này để trao đổi với bạn khi bạn liên hệ với Chúng tôi.
-    Đảm bảo tính an toàn và bảo mật của dịch vụ của Chúng tôi.
-    Xác thực thông tin của bạn và ngăn chặn các hành vi mạo danh, lừa đảo và các hành vi bất hợp pháp khác.

III. Chia sẻ thông tin:

Thông tin mà Chúng tôi thu thập CHỈ DÀNH cho mục đích cung cấp Dịch vụ. Thông tin này không được bán và/hoặc chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

IV. Thời gian lưu trữ thông tin: Chúng tôi lưu giữ thông tin trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp Sản phẩm, tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hay bảo vệ lợi ích của Chúng tôi hoặc của người khác. Chúng tôi xác định khoảng thời gian cần lưu giữ thông tin tùy vào từng trường hợp. Sau đây là những yếu tố Chúng tôi cân nhắc khi xác định:
-    Liệu Chúng tôi có cần thông tin đó để vận hành hoặc cung cấp Sản phẩm hay không. Ví dụ: Chúng tôi cần lưu giữ một số thông tin nhằm duy trì tài khoản của bạn.
-    Tính năng mà Chúng tôi sử dụng thông tin, cũng như cách hoạt động của tính năng đó. 
-    Khoảng thời gian Chúng tôi cần lưu giữ thông tin để tuân thủ những nghĩa vụ pháp lý nhất định.
-    Liệu Chúng tôi có cần thông tin đó cho các mục đích chính đáng khác hay không, chẳng hạn như ngăn chặn trường hợp gây hại; điều tra hành vi có thể vi phạm điều khoản hoặc chính sách của Chúng tôi; tăng cường tính an toàn, bảo mật và toàn vẹn hoặc bảo vệ chính Chúng tôi, trong đó có quyền, tài sản hoặc sản phẩm của Chúng tôi

V. Bảo vệ thông tin thu thập:  

Chúng tôi đảm bảo sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp bất cứ khi nào chuyển thông tin của bạn. Ví dụ: Chúng tôi mã hóa để bảo vệ thông tin của bạn khỏi hoạt động truy cập trái phép khi truyền qua các mạng công cộng.

VI. Thay đổi chính sách: 

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Chính sách này. Bạn sẽ có cơ hội xem kỹ Chính sách đã sửa đổi trước khi chọn tiếp tục sử dụng Sản phẩm của Chúng tôi.

VII. Phương thức liên hệ khi có thắc mắc, khiếu nại:

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách này hoặc có câu hỏi, khiếu nại hay yêu cầu liên quan đến thông tin của mình, bạn có thể liên hệ với Chúng tôi theo thông tin được hướng dẫn trên ứng dụng, website.