MB
August 25, 2021
113 views 6 plays

Genres

Nhạc Trẻ

Description

Câu Hẹn Câu Thề

Người đi mà chẳng nói một lời
Để anh chơi vơi giữa dòng đời
Lời yêu nay sao quá xa xôi
Lời thương giờ này cũng lặng trôi

... View More
Be the first person to like this.